Spillavhengighet og annen avhengighet

En forsker fra Center for Gambling Research, Luke Clark, har tatt for seg nevrologiske likheter og forskjeller mellom pengespillavhengighet og annen type avhengighet, inkludert hos personer som er avhengige av dataspill. I en artikkel fra i 2014 tar han opp tre ulike problemstillinger som er relevante for å forstå likheter og forskjeller mellom atferdsmessig avhengighet og «vanlig» avhengighet.

Narkotika er som kjent skadelig for hjernen, men det er ikke så veldig sannsynlig at spilling har den samme effekten. Uansett ser vi at det skjer en endring i hjernen, enten den er forårsaket av spill eller noe annet. Vi vet at spilleavhengige har vanskeligheter med å dempe impulser, men det vi ikke vet, er om hjernen i utgangspunktet har mangel på impulskontroll, eller om hjernen tilpasser seg spillet såpass mye at det kan måles.

Hjernens belønningssystem

Det virker som om hjernens belønningssystem fungerer litt annerledes ved spilleavhengighet enn ved annen type avhengighet. Dopamin spiller en viktig rolle ved spilling, men spesielle kameraer som blir brukt til å lage tredimensjonale bilder av hva som skjer i hjernen, har ikke vist de samme effektene som ved for eksempel heroinavhengighet, alkoholavhengighet eller nikotinavhengighet. Dopaminsystemet blir tydelig endret hos personer med spilleproblemer, men det er fortsatt uklart hvordan det skjer.

Clark har oppdaget at mange tap er «nære på gevinst», og hjernen oppfatter det som om at man «nesten vant». Det gir en falsk oppfatning av at man er bedre enn man egentlig er, og at man derfor må prøve igjen for å vinne mer. Den delen av hjernen som har ansvaret for læring, kan i dette tilfellet huske «tap» som «gevinst».

Forskeren tar opp flere typer atferdsmessig avhengighet som kan sammenlignes med spilleavhengighet: overvekt eller overspising, kjøpeavhengighet og dataspillavhengighet. Likevel tar han hovedsakelig opp temaet spilleavhengighet, og han legger til at selv om det er gjort svært lite forskning hittil, så vil det skje mer på dette området fremover.